Ingen bild
Namn Thomas Fredriksson
Politiskt parti (SD)
E-post2 Thomas.Fredriksson@huddinge.se
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2019-01-01 - 2019-09-29
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse   2011-04-23 - 2013-04-15