Sara Holmgren
Namn Sara Holmgren
Politiskt parti (S)
E-post2 Sara.Holmgren2@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2017-02-13 - 2018-10-14
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2019-02-20
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2016-10-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-10-24
Socialnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31
Trygghets- och delaktighetsberedningen   2019-01-30 - 2019-11-30