Ingen bild
Namn Per Callenberg
Politiskt parti (S)
E-post2 percallenberg@gmail.com
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2013-11-11 - 2014-12-31