Ingen bild
Namn Rabieh Daikalan
Politiskt parti (S)
E-post1 rabieh.daikalan@hotmail.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2013-12-09 - 2014-12-31