Ingen bild
Namn Rabieh Daikalan
Politiskt parti (S)
E-post2 Rabeeh.Daikalan@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2013-12-09 - 2014-12-31