Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Gymnasienämnden  
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté   2012-08-15 - 2014-04-07
Demokratiberedningen   2016-02-08 - 2016-03-14
Grundskolenämnden   2017-02-13 - 2017-06-19
Grundskolenämnden   2016-10-10 - 2017-02-12
Gymnasienämnden   2016-10-10 - 2016-11-13
Huge Fastigheter AB, styrelse   2016-06-17 - 2016-09-12
Kommunfullmäktige   2017-09-11 - 2017-09-21
Kommunfullmäktige   2017-02-13 - 2017-02-28
Kommunfullmäktige   2016-10-10 - 2016-10-24
Kommunfullmäktige   2014-01-13 - 2014-01-28
Kommunstyrelsen   2017-11-06 - 2018-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-06-17 - 2016-09-28
Natur- och byggnadsnämnden   2016-05-09 - 2016-11-13
Valberedningen   2016-10-10 - 2017-03-27
Valnämnden   2017-09-11 - 2017-12-11
Äldreomsorgsnämnden   2017-02-13 - 2017-03-27