Ingen bild
Namn Ashti Jangi
Politiskt parti (DP)
E-post2 Ashti.Jangi@huddinge.se
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2014-09-08 - 2014-12-31