Förtroendevald

Fotografi av Anders Abel
Namn
Anders Abel
Politiskt Parti
E-post
Anders.Abel@huddinge.se
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige 2022-10-17 - 2024-05-23
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-16 - 2023-10-15
Kommunstyrelsen 2019-09-11 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2019-04-10
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-10-26 - 2023-10-23
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2019-09-18 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2019-04-03
Natur- och byggnadsnämnden 2016-10-10 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31