Anders Abel
Namn Anders Abel
Politiskt parti (MP)
Mobil 0702-201020
E-post1 anders@abel.nu
E-post2 Anders.Abel@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14