Ingen bild
Namn Jonatan Spejare
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-08-20
Kommunfullmäktige   2015-09-22 - 2018-08-20
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2015-09-22
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-08-20