Ingen bild
Namn Axel Björneke
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period