Lisbeth Krogh
Namn Lisbeth Krogh
Politiskt parti (HP)
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Socialnämnden  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Förskolenämnden   2016-10-10 - 2018-12-31
Huddinges råd för funktionshinderfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31