Ingen bild
Namn Jan Hermansson
Politiskt parti (HP)
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2015-05-11 - 2018-02-19
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2016-05-09