Ingen bild
Namn Jan Hermansson
Politiskt parti (HP)
E-post2 Jan.Hermansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2015-05-11 - 2018-02-19
Socialnämnden   2018-02-19 - 2018-12-31
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2016-05-09
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31