Ingen bild
Namn Jan Hermansson
Politiskt parti (HP)
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Tillsynsnämnden   2015-01-01 - 2016-05-09