Tomas Hansson
Namn Tomas Hansson
Politiskt parti (KD)
E-post2 tomas.hansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-06-30
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Miljövårdsråd   2011-02-10 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Skönhetsrådet   2011-01-31 - 2014-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse   2011-04-24 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2014-04-28 - 2014-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud   2011-01-24 - 2014-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2017-06-30
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2011-01-01 - 2014-12-31