Ingen bild
Namn Tomas Ekroth
Politiskt parti (DP)
E-post1 tomas.ekroth@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunrevision   2015-01-01 - 2016-02-08