Ingen bild
Namn Tomas Ekroth
Politiskt parti (V)
E-post2 Tomas.Ekroth@huddinge.se
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2016-01-01 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2015-10-20 - 2018-10-14
Kommunrevision   2019-09-30 - 2020-03-22
Kommunrevision   2015-01-01 - 2016-02-08
Valnämnden   2016-01-01 - 2018-12-31