Ingen bild
Namn Monica Åkerström
Politiskt parti Reumatikerdistriktet
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period