Ingen bild
Namn Tiina Nummi-Södergren
Politiskt parti SRF
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period