Ingen bild
Namn Ulla Reiser
Politiskt parti Hjärt-Lung
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period