Ingen bild
Namn Kaija Jansson
Politiskt parti (KD)
E-post2 Kaija.Jansson@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-02-08
Gymnasienämnden   2016-02-08 - 2018-12-31