Ingen bild
Namn Kaija Jansson
Politiskt parti (KD)
Mobil 070 742 56 33
E-post1 kaija.jansson@gmail.com
E-post2 Kaija.Jansson@huddinge.se
Adress Kavlevägen 175 
Postnummer 141 59
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2016-02-08
Gymnasienämnden   2016-02-08 - 2018-12-31