Ingen bild
Namn Jonas Andersson
Politiskt parti (DP)
E-post2 Jonas.Andersson@huddinge.se
Adress Karlsborgsleden 31 
Postnummer 142 52
Ort Skogås
   
Uppdrag
Natur- och byggnadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2017-03-15
Rådet för fysisk planering   2016-01-01 - 2017-03-15