Ingen bild
Namn Jonas Andersson
Politiskt parti (DP)
E-post2 Jonas.Andersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2019-01-01 - 2019-11-03
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott   2019-01-01 - 2019-11-04
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2017-03-15
Natur- och byggnadsnämnden   2016-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2016-02-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2016-01-01 - 2017-03-15