Ingen bild
Namn Christina Lyngå
Politiskt parti (S)
Mobil 070 691 49 96
E-post1 christina.lynga@yahoo.se
E-post2 Christina.Lynga@huddinge.se
Adress Diagnosvägen 4 C, 6 tr 
Postnummer 141 54
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2014-01-01 - 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Skönhetsrådet   2011-01-31 - 2014-12-31
Skönhetsrådet   2011-01-01 - 2014-12-31