Ingen bild
Namn Carina Andersson
Politiskt parti (S)
E-post2 Carina.Andersson2@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2019-01-01 - 2019-03-18
Förskolenämnden   2015-10-12 - 2018-12-31