Ingen bild
Namn John Clewett
Politiskt parti (SD)
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2015-10-12 - 2016-04-11