Ingen bild
Namn John Clewett
Politiskt parti (SD)
E-post2 John.Clewett@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-11-02 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2016-04-11 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2015-10-12 - 2016-04-11
Kultur- och fritidsnämnden   2017-11-06 - 2018-12-31