Ingen bild
Namn Cem Celepli Atsi
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Demokratiberedningen  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-10-10 - 2018-10-14