Ingen bild
Namn Leila Hellsten
Politiskt parti (KD)
Mobil 070 427 35 57
   
Uppdrag
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period