Ingen bild
Namn Caroline Örtholm
Politiskt parti (M)
E-post2 Caroline.Ortholm@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2016-11-14 - 2018-12-31