Ingen bild
Namn Ebba Callenberg
Politiskt parti (S)
E-post2 Ebba.Sandberg-Callenberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2016-11-14 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2018-03-26 - 2018-12-31