Ingen bild
Namn Erik Holmberg
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period