Ingen bild
Namn Erik Holmberg
Politiskt parti (M)
E-post2 Erik.Holmberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2017-03-27 - 2018-12-31