Ingen bild
Namn Niklas Bougt
Politiskt parti (V)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period