Ingen bild
Namn Thomas Hanbo
Politiskt parti (DP)
E-post2 Thomas.Hanbo@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden, arbetsutskott  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2019-01-01 - 2019-11-03