Ingen bild
Namn Thomas Hanbo
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Tidigare uppdrag Period