Ingen bild
Namn Thomas Hanbo
Politiskt parti (DP)
E-post2 Thomas.Hanbo@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2019-01-01 - 2019-11-03
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2018-10-15 - 2022-10-14