Ingen bild
Namn Roger Alis
Politiskt parti (V)
E-post2 Roger.Alis@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2017-09-11 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2018-10-15 - 2018-12-31