Ingen bild
Namn Jonas Sindahl
Politiskt parti (M)
E-post2 Jonas.Sindahl@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2017-11-06 - 2018-12-31