Ingen bild
Namn Joacim Andersson
Politiskt parti (HP)
E-post2 Joacim.Andersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2017-12-11 - 2018-12-31