Ingen bild
Namn Thomas Blockstrand
Politiskt parti (L)
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Tidigare uppdrag Period