Ingen bild
Namn Olov Hamilton
Politiskt parti (V)
E-post2 Olov.Hamilton@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period