Ingen bild
Namn Runar Finnman
Politiskt parti (SD)
E-post2 Runar.Finnman@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period