Ingen bild
Namn Runar Finnman
Politiskt parti (SD)
E-post2 Runar.Finnman@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2019-01-01 - 2019-11-03