Ingen bild
Namn Gerhard Miksche
Politiskt parti (SD)
E-post2 Gerhard.Miksche@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period