Ingen bild
Namn David Nord
Politiskt parti (L)
E-post2 David.Nord@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Äldreomsorgsnämnden   2018-10-15 - 2018-12-31