Ingen bild
Namn Lars Berkesten
Politiskt parti (C)
E-post2 Lars.Berkesten@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period