Ingen bild
Namn Johan Alexandersson
Politiskt parti (C)
E-post2 Johan.Alexandersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period