Ingen bild
Namn Peter Sandsjö
Politiskt parti (SD)
E-post2 Jan-Peter.Sandsjo@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period