Ingen bild
Namn Eva Kodrou
Politiskt parti (S)
E-post2 Eva.Kodrou@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period