Ingen bild
Namn Gun Lindblad
Politiskt parti (S)
E-post2 Gun.Lindblad@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period