Ingen bild
Namn Alfred Guirguis
Politiskt parti (S)
E-post2 Alfred.Guirguis@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period