Ingen bild
Namn Emma Figueres
Politiskt parti (S)
E-post2 Emma.Figueres@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period