Ingen bild
Namn Jan Sjögerud
Politiskt parti (S)
   
Uppdrag
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period