Ingen bild
Namn Malin Pamp
Politiskt parti (M)
E-post2 Malin.Carlehall-Pamp@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period