Ingen bild
Namn Malin Pamp
Politiskt parti (M)
E-post2 Malin.Carlehall-Pamp@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2019-01-01 - 2019-09-29