Ingen bild
Namn Mariah Eriksson
Politiskt parti (M)
E-post2 Mariah.Eriksson@huddinge.se
   
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period