Ingen bild
Namn Micaela Ottoson
Politiskt parti (M)
E-post2 Micaela.Ottoson@huddinge.se
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period