Ingen bild
Namn Emma Rosengren
Politiskt parti (V)
E-post2 Emma.Rosengren@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Tidigare uppdrag Period