Ingen bild
Namn Max Otterman
Politiskt parti (S)
E-post2 Max.Otterman@huddinge.se
   
Uppdrag
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden   2019-01-01 - 2019-11-03