Ingen bild
Namn Carl Tjernell
Politiskt parti (V)
E-post2 Carl.Tjernell@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Tidigare uppdrag Period